Tradīcijas un vēsture

Skolas vēsture vārdos, skaitļos, attīstībā…

 

1991.g.1.nov. – Darbu uzsāk Mežciema sākumskolas 1.direktore Silvija Tikmere

1991.-1992.g. – Top Mežciema sākumskola. Pirmsskolas iestādes telpas tiek pielāgotas sākumskolas 1-4.kl. mācību telpām

1992.1.sept. – Atvērta Mežciema sākumskola. Atskan zvans uz pirmo stundu 148 skolēniem

1994.-1995. – Skola paplašinās. Atvērtas 5.-6.klases. Tiek realizēta pamatskolas 1.posma izglītības programma

1995.g. – Mežciema sākumskolas pirmais 6.klases izlaidums – 13 absolventi

1998.g. – Mežciema sākumskolas nosaukuma maiņa uz Mežciema pamatskolu

1999.g. – Skolas pirmā akreditācija

2000.-2002.g. – Rit Mežciema pamatskolā renovācijas projekts divās kārtās. Arhitekts Vitālijs Fjodorovs

2000.g. 1.sept. – Nodota projekta 1.kārta. Renovētas, mūsdienīgas mācību telpas saņem 1-4. Klases un skolas teritorijā iekārtoti sporta laukumi, sektori, bet skolas iekšpagalmos „zaļās klases”

2000.g. – Izglītības iestādes un programmas 2.akreditācija

2002.g.1.sept. – Nodota projekta 2.kārta. Uzcelts jauns korpuss ar mācību telpām 5-9.klasēm, sporta zāli, aktu zāli un ēdnīcu

1995.-2001.g. – Mežciema sākumskolā septiņi 6.klašu izlaidumi – 205 absolventi

2004.g. – Izglītības iestādes un programmas 3.akreditācija

2005.g. – Mežciema pamatskolā pirmais 9.klašu izlaidums

2010.g. – Izglītības iestādes un programmas 4.akreditācija

2011.g. – Mežciema pamatskolā atvērtas 3 pirmsskolas grupas – 60 vietas

2005.-2014.g. – Mežciema pamatskolā ir bijis desmit 9.klašu izlaidumi. Apliecību saņēmuši vairāk kā 400 absolventu

1999.-… – Skola iesaistās pilsētas, valsts un ārvalstu projektos un Nacionālā programmā „Iespējamā misija”

1996.,2002.,2007.,2013.g. – Svinētas skolas jubilejas ik pēc 5 gadiem