MĀCĪBU GRĀMATU SARAKSTS

Mācību grāmatu saraksts 2021./2022.m.g.

Mācību grāmatu un darba burtnīcu iegāde paredzēta no Valsts un pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem (vecākiem nav jāpērk māc.gr. un darba burtnīcas).