Uzņemšana 1.klasē

Reģistrēšana:

  • Vecāki vai aizbildņi var pieteikt bērnu mācībām skolas 1. klasē, kad bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi).
  • Lai reģistrētu bērnu skolas 1. klases pretendentu sarakstā, skolā jāiesniedz vecāku iesniegums atbilstoši paraugam “Iesniegums par uzņemšanu pretendentu sarakstā”.
    • Iesniegumu var parakstīt elektroniski un nosūtīt uz skolas e-pastu mcps@riga.lv (ja vecākam ir elektroniskais paraksts).
    • Iesniegumu papīra formātā var atstāt pastkastīte pie skolas centrālā ieejas, telefoniski par to informējot skolas lietvedības pārzini (tel. 67474288)

Jautājumu gadījumā zvanīt skolas lietvedības pārzinei (tel. 67474288)