Uzņemšana 2.-9.klasē

Reģistrēšana:

  • Vecāki vai aizbildņi var pieteikt bērnu mācībām skolas 2.-9.klasēs.
  • Lai reģistrētu bērnu, skolā jāiesniedz vecāku iesniegums atbilstoši paraugam.
    • Iesniegumu var parakstīt elektroniski un nosūtīt uz skolas e-pastu mcps@riga.lv (ja vecākam ir elektroniskais paraksts).
    • Iesniegumu papīra formātā var atstāt pastkastītē pie skolas centrālās ieejas, telefoniski par to informējot skolas lietvedības pārzini (tel. 67474288).
    • Jāiesniedz liecība/sekmju izraksts no iepriekšējās mācību iestādes.

Šim mācību gadam iesniegumus pieņemam jebkurā laikā, iesniegumus nākamajam mācību gadam pieņemam no 1. jūnija.

Bērnu uzņemšana notiek uz brīvajām vietām klasē iesniegumu iesniegšanas secībā.

Jautājumu gadījumā zvanīt skolas lietvedības pārzinei (tel. 67474288)