LEPOJAMIES

Mežciema pamatskolas “asākie” prāti piedalījās starptautiskajā matemātikas konkurā “Ķerngurs”. Īpašī izceļami rezultāti ir diviem skolēniem.