All for Joomla All for Webmasters

Skolas dokumentācija

Skolas pamatdokumenti

Skolas nolikums
Attīstības plāns
Pašnovērtējuma ziņojums 2019./2020.m.g.
Pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021.m.g.

Reglamenti

Skolas padomes reglaments
Līdzpārvaldes nolikums
Pedagoģiskās padomes reglaments
Metodiskās padomes reglaments
Atbalsta personāla komisijas darba reglaments
Vēstures muzeja reglaments

Uzvedības noteikumi

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu
Iekšējās kārtības noteikumi (skolēniem)
Iekšējās kārtības noteikumi (pirmskolā)
Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un  citas personas
Darba kārtības noteikumi (darbiniekiem)
Ētikas kodekss (darbiniekiem)
Pagarinātās dienas grupas organizēšanas noteikumi
Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
Mācību grāmatu krātuves izsniegto grāmatu un darba burtnīcu lietošanas noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi par mācību procesu

Vērtēšanas kārtība (skolā)
Attālinātā mācību procesa plānošanas un īstenošanas kārtība
Vērtēšanas kārtība (pirmskolā)
Kārtība, kādā pirmsskolas izglītības grupās nosaka izglītojamo speciālās vajadzības, izstrādā un īsteno individuālo pirmsskolas izglītības programmas apguves plānu
Kārtība, kādā nosaka 1.-9. klašu skolēnu speciālās vajadzības, izstrādā un
īsteno individuālo izglītības programmas apguves plānu
Metodiskā darba kārtība (pedagogiem)
Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu skolā
Kārtība par informācijas sniegšanu vecākiem, pašvaldības vai valsts iestādēm, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi
7.-9.klašu skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanu un vērtēšanas kārtība

Izglītojamo drošība

Izglītojamo drošības noteikumi
Pirmsskolas grupu izglītojamo drošības noteikumi
Rīcība ekstremālās un nestandarta situācijās
Kārtība situācijā, kad izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību
Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos
Kārtība, ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas

Citi iekšējie dokumenti

Kārtība par personas datu apstrādi
Pretkorupcijas plāns
Sporta kompleksa “Mežciems” iekšējie kārtības noteikumi

Kādus sīkfailus mēs izmantojam? Mūsu vietnē tiek izmantoti divu veidu sīkfaili: • sīkdatnes, kurās tiek glabāti anonīmi dati par lietotāja iepriekšējiem vietnes apmeklējumiem, vietnes lietošanas paradumiem (piemēram, nākamreiz apmeklējot mūsu vietni, pārlūks atcerēsies izvēlēto valodu vai arī jūs jau esat informēts un piekritīs izmantojot sīkdatnes). • Sīkfaili, ko izveidojis Google Inc. produkts Google Inc. Google Analytics sīkdatņu izmantošanas mērķis ir uzlabot vietnes satura kvalitāti un pielāgot saturu lietotāja vajadzībām. Kas ir sīkdatne?

Kas ir sīkdatne? Sīkdatne ir mazs teksta fails, kas tiek nosūtīts uz jūsu ierīci, kad apmeklējat tīmekļa lapu, un kuru tīmekļa lapa saglabā jūsu ierīcē, kad atverat lapu. Katrā nākamajā apmeklējumā sīkfaili tiek nosūtīti atpakaļ uz mājas lapu, kurā tie tika ierakstīti, vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst sīkfailu. Attiecīgi sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot tai nākamajos apmeklējumos atcerēties jūsu ierīci, ieskaitot sīkfailus, kas var atcerēties izvēlētos iestatījumus jūsu ērtībai. Plašāku informāciju par sīkdatnēm un to pārvaldību vai dzēšanu varat atrast mājas lapā www.aboutcookies.org. Kādus sīkfailus mēs izmantojam? Mūsu vietnē tiek izmantoti divu veidu sīkfaili: • sīkdatnes, kurās tiek glabāti anonīmi dati par lietotāja iepriekšējiem vietnes apmeklējumiem, vietnes lietošanas paradumiem (piemēram, nākamreiz apmeklējot mūsu vietni, pārlūks atcerēsies izvēlēto valodu vai arī jūs jau esat informēts un piekritīs izmantojot sīkdatnes). • Sīkfaili, ko izveidojis Google Inc. produkts Google Inc. Google Analytics sīkdatņu izmantošanas mērķis ir uzlabot vietnes satura kvalitāti un pielāgot saturu lietotāja vajadzībām. Šeit varat uzzināt vairāk par Google Analytics pakalpojuma noteikumiem https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/

Aizvērt