MOT

Jau 3.gadu Mežciema pamatskola darbojas MOT programmā.

MOT programmā iesaistās 7.-9.klašu skolēni. Nodarbības notiek MOT trenera vadībā 1x 2 mēnešos ( 4 nodarbības mācību gada laikā).

MOT programmas filozofijas pamatā ir 3 universālas cilvēciskās vērtības:

  • Drosme dzīvot – atļauties sapņot lielus sapņus, būt aizrautīgam, uzdrīkstēties pieņemt izaicinājumus, dzīvot savu dzīvi mērķtiecīgi, atbildīgi un ar prieku;
  • Drosme rūpēties –  ievērot līdzcilvēkus, palīdzēt tiem, kas jūtas vientuļi vai atstumti, nenosodīt, bet interesēties, izprast un akceptēt dažādus apkārtējo cilvēku dzīves aspektus, respektēt;
  • Drosme pateikt “nē” – atteikties no tām izvēlēm, kas kaitē pašiem vai apkārtējiem, lai pateiktu “jā” kaut kam lielākam un svarīgākam.

Mūsu skolā nodarbības vada MOT treneri Iluta Riekstiņa un Jānis Riekstiņš.