Karjeras izglītība

Atbalsts skolēniem karjeras izglītībā 2023./2024.m.g.:

Fakultatīvās nodarbības 8.-9.klašu skolēnu klašu grupās. (vada S. Skutele)

Fakultatīvo nodarbību laikā tiek organizētas tikšanās  dažādu profesiju pārstāvjiem, kā arī ar bijušajiem absolventiem.

Individuālās karjeras konsultācijas 7.-9.klašu skolēniem. (konsultē  S. Skutele 3/14 kab.)

AKTUĀLI!