Jaunsargi

Sasniedz to ko vēlies…

 

Ikviens var sasniegt daudz, bet daudz sasniedz tikai retais. Iemācies uzvarēt sevi un Tu būsi viens no tiem retajiem…

 

AICINĀM ZĒNUS UN MEITENES

(vecumā no 10 līdz 21 gadam)

 

 KĻŪT PAR JAUNSARGIEM

 

 

Nodarbību laikā Jūs uzzināsiet un varēsiet paši izpildīt to ko ikdienā dara karavīri (pārgājieni, šķēršļu pārvarēšana, orientēšanās apvidū, karavīru individuālās kaujas iemaņas) un, protams, apgūsiet prasmes un iemaņas kā kļūt spēcīgāk (am/ai) un kā aizstāvēt sevi (vispārējā fiziskā sagatavotība; vecākajām grupām arī pašaizsardzības paņēmienu apguve). Centīgākajiem tiks piedāvāta iespēja piedalīties dažādās sporta disciplīnās jaunsargu rīkotajās nometnēs gan Latvijā, gan citās valstīs

 

No septembra līdz maijam nodarbības notiek Mežciema pamatskolā:

 

Otrdienās: 16:00 līdz 17:30 (jaunākā grupa);

Otrdienās: 17:30 līdz 19:00 (vecākā grupa).

 

Jaunsardzes centra mājas lapa.

 

Mācību gada laikā (papildus nodarbībām skolā):

Vismaz reizi mēnesī notiek ārpus klases pasākumi (ekskursijas, sacensības utt.), kuri ir bez maksas. Ārpus skolas pasākumu dalību jaunsargu instruktors paziņo katra jaunsarga vecākam individuāli (jo ir pasākumi, kuros ir ierobežots dalībnieku skaits).

 

Vasarā (no jūnija līdz augustam) notiek nometnes, ekskursijas un citi pasākumi ārpus skolas).

 

 

NODARBĪBAS IR BEZ MAKSAS

 

 

Jaunsargu instruktori:

Elizabete Skricka, t. 25408292 

Ieva Leisa, t. 27732753, ieva.leisa@jc.gov.lv , t. 25434251

 

Informācija atjaunota 07.10.2021.