IZMAIŅAS ĒDINĀŠANĀ NO 01.09.2022.

Par izglītojamo ēdināšanu

No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”.

 

No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem ne lielākā apmērā, kā tos nodrošina Pašvaldība.

1.– 4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts un Pašvaldības līdzekļiem.

5.– 9. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no Pašvaldības un vecāku līdzekļiem. Vecākiem būs jāpiemaksā 1.00 eiro par pusdienām.

 

Audzēkņu, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu, ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no Pašvaldības un vecāku līdzekļiem. Vecākiem būs jāpiemaksā 2.00 eiro dienā (brokastis, pusdienas, launags).

1.– 9. klašu izglītojamo un audzēkņu, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu, kuriem ir ārsta apstiprināta diagnoze, kuras dēļ nepieciešama uztura korekcija, ēdināšanas uztura korekcijas izdevumus paredzēts segt no Pašvaldības līdzekļiem.

 

Paredzēts, ka Pašvaldība pilnībā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.

 

Papildus informācija:

Maznodrošinātas ģimenes/personas statuss:  (Saite)

Trūcīgās personas statuss: (Saite)

Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs:  (Saite)

 

Vairāk informācijas par apmaksas kārtību un norisi sekos augustā.