Atbalsta personāls

Atbalsta personāla speciālistu darba galvenie virzieni ir palīdzēt risināt vai rast risinājumus izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, par psihoemocionālās sfēras jautājumiem, attiecībām kolektīvā, konfliktu risināšanā. Atbalsta personāla speciālisti strādā, sadarbojoties ar klašu audzinātājiem, pedagogiem un izglītojamo vecākiem.