Skolas tradīcijas

Tradīcijas

1. semestris 
 •  Zinību diena
 • Skolotāju diena
 • Mācību priekšmetu dienas, nedēļas, olimpiādes
 • Rudens un pavasara ekskursijas
 • Sporta dienas, aerobikas sacensības 5.-9.klasēm
 • Lāčplēša dienai veltīta akcija „Izgaismo skolu”
 • Mārtiņdienas gadatirgus
 • Latvijas proklamēšanas dienas atzīmēšana
 • Akcija „Skolas lepnums”
 • Adventes laika atzīmēšana
 • Ziemassvētku pasākumi, koncerti
 • Akcija „Sakarīgākais skolotājs
2. semestris
 • Sveču balle 1.klasēm
 • Jaungada karnevāls
 • Valentīndienas jautrības
 • Lieldienu aktivitātes
 • Konkurss „Erudīts”
 • Mātes dienas pasākums. Visu olimpiāžu uzvarētāju,vecāku, skolotāju sumināšana
 • Pēdējā zvana svētki
 • Pasākums „Paliec sveika sākumskola”
 • Pirmsskolnieku izlaidumi
 • Skolas jubilejas svinības ik pēc 5 gadiem
 • Skolas darbiniekiem:
  • dzīves un darba jubilejas,
  • ekskursijas,
  • kultūras pasākumi,
  • pieredzes izzināšana un apmaiņa ar citām skolām Latvijā un citās valstīs.