Skolas telpas

1.STĀVS
Kabinets Bilde
Fizikas kabinets DSC_0009 
Latviešu valodas kabinets DSC_0005 
2. STĀVS
Matemātikas kabinets matem
Dabaszinību kabinets 2_16
Vēstures kabinets 2_14
Informātikas kabinets DSC_0021 
Sporta zāle DSC_0001 
Medicīnas kabinets  
Atbalsta personāla kabinets soc
3.STĀVS
Aktu zāle DSC_0025 
Mūzikas kabinets DSC_0018 
Valodu kabineti krievu val