Sasniegumi

Mežciema  pamatskolas mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sacensību uzvarētāji 2016./2017.m.g.

NoP_PDF_downlaod
Mežciema  pamatskolas interešu pulciņu sasniegumi 2016./2017.m.g.   NoP_PDF_downlaod