Programmas

Mežciema pamatskola realizē šādas pamatizglītības programmas:

  • Vispārējās pamatizglītības programma 21011111
  • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinības un tehnikas virziena programma 21013111
  • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma 21012111
  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 01011111