Mācību process

Konsultāciju grafiks 2017./2018.m.g. NoP_PDF_downlaod
Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laikiem 2017./2018.mācību gadā  NoP_PDF_downlaod
Noteikumi par 2017./2018.m.g. sākumu un beigu laikiem  NoP_PDF_downlaod
Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība NoP_PDF_downlaod
Mežciema pamatskolas 4.-9.kl. pārbaudes darbu grafiks 1.semestris NoP_PDF_downlaod