Erasmus

Digitālo prasmju uzlabošana skolēniem un pedagogiem. Drošība internetā.
Veselīgs dzīvesveids. Eko aktivitātes, veselība un ilgtspējība ar mākslas palīdzību