Atbalsta personāls

 

Speciālists

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

 Sandra

Skutele

 Psihologs (3/14 kab.) 830-1600 830-1600 830-1600 830-1600 830-1600
 vecāku pieņemšana (iepriekš piesakoties pa tālr.67536888)        1500-1600  

 Dace

Tole

 Sociālais

pedagogs (3/14 kab.)

   800-1600  800-1630  800-1630 800-1530
 vecāku pieņemšana (iepriekš piesakoties pa tālr.67536888)     900-1000   1500-1600  

 Inese

Jankovska

 Speciālais

pedagogs (2/24A kab.)

1000-1700 1100-1600 1200-1700 1100-1600  1200-1700
 vecāku pieņemšana (iepriekš piesakoties pa tālr.67536888)   1500-1600       

 Valērija

Selga

 Logopēds  1000-1500 900-1700  1100-1700  900-1400  1100-1700
 vecāku pieņemšana (iepriekš piesakoties pa tālr.67536888)      900-1000    

 Anita

Šteina

 Mediators (2/24A kab.)    1200-1600      
 vecāku pieņemšana (iepriekš piesakoties pa tālr.67536888)  Pēc vienošanās   

 Ārija

Rasa

 Medmāsa (2/15 kab.)  800-1600  800-1600  800-1600  800-1600  800-1600
 vecāku pieņemšana(iepriekš piesakoties pa tālr.67536888)           

Atbalsta personāla buklets NoP_PDF_downlaod