Skolēnu līdzpārvalde

Līdzpārvaldes dalībnieku sastāvs 2017./2018.m.g.NoP_PDF_downlaod

Līdzpārvaldes plāns 2017./2018.m.g.

Mēnesis Darbība
1. semestris
Septembris Skolotāju diena
SL pārstāvju ievēlēšana
Skolas Domes sapulce
Iknedēļas SL informatīvā sapulce
Oktobris Diskotēka (4.-9.kl.)
Atpūtas telpas estētiskā uzlabošana.
Pārrunas ar skolēniem, kuriem ir nepietiekami vērtējumi.
Iknedēļas SL informatīvā sapulce
RSD kopsapulce 30.10.2017.
Novembris “Izgaismo Latviju’’ 17. novembrī
Zibakcija ‘’Sarkanās lentītes’’
Aktivitāte- īsfilmas par Latviju skatīšanās klasēs
SL saliedēšanās pasākums ar 25. vsk.
Labie darbi- nodarbības “Mārtiņi” vadīšana MCPS bērnu dārzā
SL saliedēšanās pasākums
RSD kopsapulce
Iknedēļas SL informatīvā sapulce
Decembris Ziemassvētku pasts
Ziemassvētku balle 7.- 9. kl.
Skolas sapošana svētkiem (tēma- sniegavīri)
Labie darbi- nodarbības “Ziemassvētku rotaļas” vadīšana MCPS bērnu dārzā
Kontrole- mācību grāmatu stāvoklis un uzglabāšana skapīšos.
Kontrole- mācību grāmatu stāvoklis un uzglabāšana skapīšos.
Iknedēļas SL informatīvā sapulce

Līdzpārvaldes darba plāns lejupielādei: NoP_PDF_downlaod