Mācību grāmatu saraksts

2017./2018.m.g. *

Mācību grāmatu saraksts 2017./2018.m.g.NoP_PDF_downlaod

*Mācību grāmatu un darba burtnīcu iegāde paredzēta no Valsts un pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem (vecākiem nav jāpērk māc.gr. un darba burtnīcas).