Bērnu reģistrācija skolai

Reģistrēšana:

  • Vecāki vai aizbildņi var pieteikt bērnu mācībām skolas 1. klasē, kad bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi).
  • Bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1.klasē notiek darba dienās no 9:00 – 15:00.
  • Līdzi jāņem personas (iesniedzēju) apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība.
  • Skolā vecāki aizpilda noteiktas formas veidlapu un vecāku iesniegums tiek reģistrēts elektroniskajā datu bāzē.

Neskaidrību gadījumā, zvanīt uz sekretariātu (tel. 67536888)

Mežciema pamatskolas mikrorajons